Kontakt

Planinsko učno središče je last Planinske zveze Slovenije, z njim upravlja Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije. Za splošne infomacije vam je na voljo strokovna sodelavka:

Veronika Susman
01 43 45 689
mladinska.komisija@pzs.si

Za vprašanja v zvezi z najemom se obrnite na gospodarja PUS Bavšice:

Jure Brečko
041 976 635
bavsica@pzs.si