PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Planinska šola

Najboljša knjiga za vse, ki zahajajo v gorski svet, je narava sama, a če jo želimo spoznati in pravilno brati, je prej treba vzeti v roke tudi v platnice vezano knjigo. Ta je spremljala programe temeljnega planinskega usposabljanja in izobraževanja skoraj od vsega začetka. Prvi priročnik smo dobili že leta 1921 - Na planine! Pavla Kunaverja. Skupek vsega znanja, izkušenj in veščin, s pomočjo katerih v gorah poskrbimo za svojo in za varnost preostalih obiskovalcev gora ter za gorsko naravo, imenujemo Planinska šola in jo pod tem imenom poznamo od leta 1961. Prvo urejeno gradivo, ki je bilo namenjeno slušateljem planinskih šol, je izšlo pet let pozneje, nato pa dopolnjeno in drugače zasnovano še leta 1970 in 1977. Leta 1983 je izšel učbenik Planinska šola s prepoznavnimi rožnatimi platnicami, ki je predstavljal temeljno gradivo pri spoznavanju planinske abecede številnim generacijam. Enaindvajset let po njegovi izdaji je svoje mesto na policah Planinske založbe PZS dobil zadnji podvig večjega števila avtorjev (gl. urednik Bojan Rotovnik) Planinske šole, ki je najbolj dodelan in tako vsebinsko, metodološko kot didaktično najustreznejši učbenik do zdaj. Kot lahko preberemo v besedi recenzenta (dr. Stanislav Pinter), publikacija z vsebinskega vidika natančno sledi v praksi preizkušenemu modelu. Učbenik je leta 2011 doživel drugo izdajo in velja za temeljno strokovno literaturo, namenjeno vsem, ki prenašajo gorniško znanje in izkušnje na druge, zlasti na mlajše in novince.

Vsebina je razdeljena na osem poglavij, ki se členijo naprej v podpoglavja. Program obdela planinsko zgodovino in vrednote v poglavju Kulturne in sociološke osnovne planinstva, drugo poglavje (Planinec, bio-psiho-socialno bitje) vključuje prehrano in družabnost v gorah. Poznavanje osnov prve pomoči in reševanja (tretje poglavje) sodi v planinsko šolo od vsega začetka, sledi spoznavanje naravnih in družbenih značilnosti gorske pokrajine. V petem poglavju (Razvedanje) se srečamo s planinskimi potmi in orientacijo, v šestem pa izvemo vse o pripravah na turo (Načrtovanje ture). Pri Varnosti v gorah se srečamo z vremenoslovjem in nevarnostmi, končamo pa s poglavjem Bivanje v naravi, ki zadeva opremo in gibanje v gorah.

Okvir izvajanja šole določa njen predmetnik. Zahtevnost pa moramo vsakokrat prilagoditi skupini udeležencev, njihovi starosti, predhodnemu znanju in izkušnjam. Formalno šola nima statusa pogoja za dosego katerega koli strokovnega naziva v planinski organizaciji, a vseeno nudi osnovno merilo usposobljenosti za dosego nadaljnjega gorniškega znanja. Mladinska komisija spodbuja vse oblike izvajanja planinske šole (kot celoletna dejavnost, v strnjeni obliki, na planinskem taboru, planinska šola za odrasle), saj ob oddaji poročila o izvedeni šoli nagrajuje izvajalce v obliki dobropisa v Planinski založbi PZS. Planinsko šolo so opravili tudi otroci, ki osvojijo zlati znak prenovljenega programa Mladi planinec. Izvajanje šole za otroke v tej obliki je še posebej priporočljivo, saj sledi načelu postopnosti in nudi temeljito starostno prilagojeno usposabljanje, katerega končni namen je samostojno varnejše gibanje v gorskem svetu.

DOC Poročilo o izvedeni planinski šoli (427 KB)
PDF Planinska šola (Gremo pod objem gora, november 2011)
https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=109 15.07.2024