PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 16. maj 2017 ob 16:00

Razpis za sofinanciranje planinskih taborjenj 2017

Izvršni odbor MK PZS na podlagi sklepa predsedstva MK PZS objavlja javni razpis za izbor izvajalcev za sredstva v letu 2017 iz programa »Osnovni in dodatni programi planinske dejavnosti mladih«, odobrena s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS (FŠO) in Urada za mladino Republike Slovenije za planinska taborjenja v skupni višini 8.000,00 €.
Na razpisno področje se lahko prijavijo planinska društva z registriranimi mladinskimi odseki, ki so člani Mladinske komisije PZS (v nadaljevanju MK PZS) in so oziroma bodo v času med 1. januarjem in 30. septembrom 2017 izvedli planinsko taborjenje, pri čemer program zadošča minimalnim merilom, opredeljenim v merilih za ocenjevanje in vrednotenje programov, ki so priloga razpisa. Sofinancira se do 50 % vrednosti programa. Odobrena sredstva bodo izplačana na transakcijski račun prijavitelja, katerega poročila bodo pozitivno ocenjena, do 31. decembra 2017.

Planinska društva, katera so uspešno kandidirala na razpisu za cestne prevoze opreme za planinske tabore v letu 2017, ne morejo kandidirati na tem razpisu!

Prijava mora biti izdelana na predpisanem OBRAZCU ZA PRIJAVO NA RAZPIS MK PZS, ki je priloga tega razpisa.

Prijavitelji morajo do 31. maja 2017 poslati prijave izključno po elektronski pošti na elektronski naslov MK PZS mladinska.komisija@pzs.si in sicer obvezno v PDF obliki. Za prijavo, poslano po elektronski pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana najkasneje ob 23:59 uri na zadnji dan roka.

Za več informacij se prosim obrnite na strokovno sodelavko Veroniko Susman. V času uradnih ur je dosegljiva na telefonski številki 01 43 45 689 in na elektronskem naslovu mladinska.komisija@pzs.si.

Barbara Bajcer,
načelnica MK PZS
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

DOC Razpisna dokumentacija
https://mk.pzs.si/novice.php?pid=11775 26.02.2021