PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 6. september 2018 ob 08:30

Aktivnosti za otroke in mlade v okviru projekta Izboljšanje energetske učinkovitosti planinskih objektov

Planinska zveza Slovenije v okviru projekta Izboljšanje energetske učinkovitosti planinskih objektov, ki ga sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v letu 2018 organizira različne aktivnosti. Projekt vključuje tudi aktivnosti, ki so namenjene otrokom in mladim.
Varovanje okolja ima v planinstvu in planinski vzgoji velik pomen, zato je smiselno, da se o tej tematiki mlade in otroke izobražuje, hkrati pa se jih spodbuja k razmišljanju in iskanju rešitev ter k odgovornemu ravnanju. Eden od ciljev projekta je mlade generacije v planinskih društvih ozaveščati o pomenu planinskih koč, ranljivosti naravnega okolja in možnostih za učinkovito energetsko in okoljsko upravljanje planinskih koč in objektov nasploh.


Mladim in osnovnošolcem je že bilo namenjenih nekaj možnosti. Aktualne ostajajo:

  • natečaj za kreativni izdelek v okviru planinskih krožkov,
  • avtobusni prevoz za planinski izlet na planinsko kočo.

Več o naštetem spodaj.

Kontaktna oseba za izvedbo projekta: Dušan Prašnikar, vodja projekta, gospodarska.komisija@pzs.si; (01) 434 56 83.Natečaj za kreativni izdelek v okviru planinskih krožkov

Ciljna skupina so udeleženci planinskih krožkov na osnovnih šolah in v planinskih društvih. V sodelovanju z mentoricami planinskih skupin bi se izvajalo ustvarjalno-izobraževalne delavnice in pripravljalo kreativne izdelke (likovni izdelki, literarni izdelki, intervjuji, posnetki itd.) na temo vpliva planinskih koč na okolje ter energetske in okoljske učinkovitosti planinskih koč.

Posebna komisija projekta bo izbrala 5 najboljših kreativnih izdelkov. Za nagrado bo planinsko društvo nagrajene skupine dobilo brezplačni avtobusni prevoz za planinski izlet na eno od planinskih koč v Sloveniji. Na koči bo planinska skupina pregledala in primerjala svoje ideje in razmišljanja z dejanskim stanjem na teh kočah. Izdelki bodo objavljeni na spletni strani projekta.

Na natečaj lahko kandidirajo tudi kreativni izdelki, ki bodo narejeni na planinskih taborih. S tem da za nagrado brezplačnega avtobusnega prevoza ne more kandidirati PD, ki bo že izbrano za brezplačno nočitev v planinski koči v okviru poletnega tabora (razen v primeru manjšega števila prijav).

ROK ZA ODDAJO IZDELKOV je 20. oktober 2018. Izdelek se pošlje na naslov Planinske zveze Slovenija ali na elektronski naslov gospodarska.komisija@pzs.si. Predhodna prijava ni potreba.

 Avtobusni prevoz za planinski izlet na planinsko kočo

 

Brezplačni avtobusni prevoz za izlet na planinsko kočo bo namenjen nagrajenim planinskim društvom za kreativne izdelke na temo vpliva planinskih koč na okolje ter energetske in okoljske učinkovitosti planinskih koč.
Na koči bo planinska skupina pregledala in primerjala svoje ideje in razmišljanja z dejanskim stanjem na teh kočah.
V 5 dneh po izvedbi planinskega izleta mora planinsko društvo na PZS poslati kratko poročilo s fotografijami in seznamom udeleženih otrok.

 

Avtobusni prevoz, ki mora biti predhodno usklajen s PZS, bodo nagrajena planinska društva lahko izkoristila med 20. oktobrom 2018 in 20. januarjem 2019.

https://mk.pzs.si/novice.php?pid=12817 02.03.2021