PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 19. oktober 2018 ob 13:30

Za sodelovanje na razpisih MK PZS potrebno oddati soglasje

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije vsako leto kandidira na razpisu Fundacije za šport. Planinska društva ste v teh programih podizvajalci. Letošnji razpis zahteva, da morate društva, če želite, da so vaše dejavnosti sofinancirane iz sredstev Fundacije za šport, s Planinsko zvezo Slovenije, ki je izvajalec, skleniti dogovor o tem, da stopajo v mrežo podizvajalcev.
Fundacija za šport je objavila »Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018«.

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije vsako leto kandidira z različnimi programi. Planinska društva ste v teh programih podizvajalci. Letošnji razpis zahteva, da morajo društva, če želijo, da bodo njihove dejavnosti sofinancirane iz sredstev Fundacije za šport, s Planinsko zvezo Slovenije, ki je izvajalec, skleniti dogovor o tem, da stopajo v mrežo podizvajalcev. Ob oddaji vloge na Fundacijo za šport mora Planinska zveza Slovenije priložiti sklenjene dogovore z vsemi podizvajalci.Vsa planinska društva in mladinske odseke, ki nameravate v letu 2019 izvajati dejavnosti, za katere želite sofinanciranje, pozivamo, da nam do 30. oktobra 2018 pošljete skenirano podpisano in požigosano izjavo (med prilogama spodaj) na elektronski naslov mladinska.komisija@pzs.si.

Brez poslane izjave sofinanciranje izvajanja programov v letu 2019 ne bo mogoče!
Na izjavo vpišite program, h kateremu je razvrščena vaša dejavnost, s katero boste sodelovali kot podizvajalec, dejavnost pa opišite, kot je navedeno v primeru (označeno z rdečo).

Izjavo nujno pošljite, če želite:

  • sodelovati na razpisih za sofinanciranje planinskih taborov in zimovanj;
  • sofinanciranje organizacije POT in SPOT, regijskih tekmovanj Mladina in gore ter srečanj mladih planincev;
  • sofinanciranje izvajanja vsebin Planinske šole.

Programi prijavitelja in dejavnosti društev:
  • Osnovni in dodatni program planinske dejavnosti mladih v letu 2019 (organizacija planinskih orientacijskih tekmovanj, organizacija Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja, organizacija regijskih tekmovanj Mladina in gore, organizacija srečanj mladih planincev);
  • Planinska taborjenja in večdnevna bivanja mladih v gorskem svetu v letu 2019 (Planinski tabori in/ali zimovanja);
  • Planinska šola - osnova za varno hojo v gore v letu 2019 (Izvajanje vsebin Planinske šole).

 

Za vsak program izpolnite ločen obrazec, če izvajate več dejavnosti, ki spadajo pod določen program pa so te lahko opisane na enem obrazcu.

Priloge:

PDF Soglasje podizvajalca
DOC Soglasje podizvajalca
PDF Primer pravilno izpolnjenega soglasja podizvajalca

https://mk.pzs.si/novice.php?pid=12933 24.02.2021