PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 23. oktober 2019 ob 08:45

Zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2019

Urad Republike Slovenije za mladino objavlja javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnega priznanja v mladinskem sektorju za leto 2019.
Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela. Državna priznanja se podeljujejo z namenom javnega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju.

Cilji podeljevanja: 

 • pospeševati zavedanje o pomenu mladinske politike za mlade in še posebej zavedanja o prispevku, ki ga imajo organizacije in/ali posamezniki v mladinskem sektorju za ekonomski in družbeni razvoj;
 • pospeševati družbeno priznanje mladinskega dela za ekonomski in družbeni razvoj, še posebej številnih neformalnih in priložnostnih učnih aktivnosti;
 • priznati organizacijam in posameznikom dosežke na področju mladinske politike in mladinskega dela;
 • promovirati primere dobrih praks in strategij ter programe za kakovostno delo v mladinskem sektorju.

Med področja mladinskega sektorja štejejo vsa področja, ki jih opredeljuje ZJIMS: 

 • avtonomija mladih;
 • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih;
 • dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih;
 • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi;
 • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih;
 • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje;
 • zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih;
 • dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
 • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Vrste državnih priznanj, za katere se lahko poda predlog, so:
 • Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja;
 • Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju;
 • Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju.

Med predlaganimi kandidati bo komisija presojala med tistimi, ki bodo izpolnjevali vsaj dve merili, ki sta navedeni v nadaljevanju te točke. Najbolj primerne kandidate pa bo komisija izbrala z glasovanjem na podlagi poglobljene analize predlogov in razprave o njih. Presoja po posameznem merilu bo potekala na podlagi vsebinske primernosti, aktualnosti in ustreznega obsega vsebin in aktivnosti ter prispevka.

Razpisna dokumentacija z obrazcem za predlog je dosegljiva na spletni strani Urada RS za mladino.

Predlogi morajo prispeti na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do dne 28.10.2019. Kot pravočasni se štejejo predlogi, ki so do polnoči tega dne oddani s priporočeno poštno pošiljko.

Zainteresirani predlagatelji se za več informacij lahko vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, obrnejo na tajništvo Urada RS za mladino za morebitna telefonska pojasnila (01) 400 5790.

Priloge:
DOC Razpisna dokumentacija
DOC Obrazec: priznanje za prispevek 2019
DOC Obrazec: priznanje za projekt 2019
DOC Obrazec: priznanje za dolgoročno delo 2019

https://mk.pzs.si/novice.php?pid=13801 06.07.2020