PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


nedelja, 6. december 2020 ob 00:00

Zbor mladinskih odsekov 2020

Letošnji Zbor mladinskih odsekov bo zaradi situacije s koronavirusom potekal dopisno.
Vabimo vas na

ZBOR MLADINSKIH ODSEKOV,

ki bo zaradi situacije s koronavirusom letos potekal dopisno. Potekal bo od srede, 23. decembra 2020, od 12. ure do srede, 30. decembra 2020, do 18. ure.


DNEVNI RED:

  1. Potrditev dnevnega reda Zbora mladinskih odsekov 2020
  2. Potrditev organov Zbora mladinskih odsekov 2020
  3. Dobitnica priznanja Mladina in gore v letu 2020
  4. Dobitniki naziva Mladinski voditelj v letu 2020
  5. Realizacija sklepov Zbora mladinskih odsekov 2019
  6. Poročilo o delu MK PZS in strokovnih odborov za leto 2020
  7. Potrditev programa dela in finančnega načrta MK PZS za leto 2021 ter okvirnega programa dela za leto 2022
  8. Razrešnica organom Mladinske komisije PZS
  9. Volitve organov Mladinske komisije PZS

Pravico glasovanja imajo delegati mladinskih odsekov PD. Glasovnico s predlogi sklepov bomo poslali načelnikom mladinskih odsekov na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob registraciji 2020. Izpolnjeno glasovnico potem vrnete na elektronski naslov Mladinske komisije mladinska.komisija@pzs.si v času, ko bo potekal dopisni zbor. Obvezno priložite s strani odgovorne osebe podpisano in žigosano pooblastilo. Brez pooblastila glasovanje ne bo veljavno.

Razprava na gradivo je odprta do 16. decembra 2020. Pripombe, mnenja v zveze s tem pošljite na elektronski naslov: mladinska.komisija@pzs.si.


Prijazen planinski pozdrav,
Ana Suhadolnik,
načelnica Mladinske komisije
Gradivo:
                                      

https://mk.pzs.si/novice.php?pid=14700 22.01.2021