PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 8. oktober 2022 ob 00:00

Zbor mladinskih odsekov 2022 - vabilo

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije vabi na Zbor mladinskih odsekov, ki bo v soboto, 12. novembra 2022, na Igu, s pričetkom ob 12. uri. Pred Zborom bo potekala okrogla miza, na Zboru pa bodo potekale tudi volitve v organe Mladinske komisije PZS za mandatno obdobje 2022 – 2024.
Vabilo na

ZBOR MLADINSKIH ODSEKOV,

ki bo v soboto, 12. novembra 2022, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu (Zabrv 12, Ig), s pričetkom ob 12. uri.


Predlagan dnevni red:

  1. Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov in izglasovanje dnevnega reda.
  2. Poročilo verifikacijske komisije.
  3. Vsebinsko poročilo programa dela strokovnih odborov MK PZS za leto 2022.
  4. Vsebinsko in delno finančno poročilo za leto 2022, program dela MK PZS za leto 2023 ter okvirni program dela za leto 2024.
  5. Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize.
  6. Podelitev priznanj Mladina in gore.
  7. Razrešnica organom Mladinske komisije PZS
  8. Volitve organov Mladinske komisije PZS
  9. Razno.

 

Po vsaki točki dnevnega reda bo razprava. Dodatna gradiva za posamezne točke bodo dosegljiva na spletni strani www.mk.pzs.si en teden pred zborom. Predviden zaključek zbora je najkasneje do 16. ure.

Pred Zborom bo ob 9. uri potekala okrogla miza, ki bo tokrat na temo Planinska šola in kako privabiti mlade v planinstvo. Predstavili bomo različne načine izvedbe planinske šole in izmenjali mnenja dobre prakse. V nadaljevanju bomo odprti za vaše pripombe, mnenja, dopolnitve, ideje za izboljšave ipd. Naša želja je privabiti in obdržati mlade v društvih, saj so oni prihodnost same organizacije. Za vse prijavljene bo na stroške MK PZS po okrogli mizi zagotovljeno kosilo.

Vsak registriran mladinski odsek lahko prijavi več sodelujočih, pravico do glasovanja na Zboru pa ima en sam pooblaščen predstavnik mladinskega odseka (pooblastilo se odda prijavni službi zbora). V primeru, da se nihče iz vašega odseka ne more udeležiti Zbora, prosimo, da za glasovanje pooblastite predstavnika katerega izmed ostalih mladinskih odsekov, ki bo prisoten na Zboru.

Prijavnico za Zbor MO pošljite najkasneje do ponedeljka, 7. novembra 2022, skenirano na elektronski naslov mladinska.komisija@pzs.si ali na naslov Planinska Zveza Slovenije, Mladinska komisija, p. p. 214, SI-1001 Ljubljana.

Priloge:
PDF Delno finančno poročilo MK 2022
PDF Delno vsebinsko poročilo MK 2022
PDF Natančni vsebinski načrt MK 2023
PDF Okvirni vsebinski program MK 2024 PDF Zapisnik dopisnega zbora MO 2021
https://mk.pzs.si/novice.php?pid=15938 09.12.2022