PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 19. november 2011 ob 00:00

Zbor mladinskih odsekov 2011

Danes, 19. novembra, je Mladinska komisija PZS v Kulturnem domu v Šentjoštu nad Horjulom organizirala Zbor mladinskih odsekov. V sklopu Zbora MO je potekala predstavitev prenovljenih programov Ciciban planinec in Mladi planinec, podelili pa so tudi najvišji priznanji MK PZS Mladina in gore.
Najvišji organ Mladinske komisije Zbor mladinskih odsekov se je začel s slovesno podelitvijo najvišjih priznanj Mladinske komisije PZS Mladina in gore. Mladinska komisija PZS za izredne zasluge in dosežke na področju dela z mladimi namreč enkrat letno podeljuje priznanje Mladina in gore. Podeli ga lahko posamezniku, mladinskemu odseku ali organizaciji. Na predlog Mladinskega odseka PD Velenje je priznanje letos dobil Andrej Kuzman (PD Velenje), upokojeni profesor matematike, sicer pa neutruden na področju dela z mladimi (tabori, orientacija ...) in na različnih področjih planinstva vsaj 40 let. Mladinska komisija PZS je priznanje Mladina in gore podelila tudi Planinskemu društvu Slivnica pri Celju, in sicer za izjemne dosežke pri vzgoji in izobraževanju planinske mladine, ki se kažejo v kvaliteti in stalnosti dela ter razširjenosti planinstva med mladimi v lokalnem prostoru.
Čestitke tudi v našem imenu!

Mladinska komisija PZS je mladim, ki so se leta 2010 udeležili tečaja za Mladinskega voditelja in ga uspešno končali,  podelila tudi naziv Mladinski voditelj,

V okviru Zbora MO je predsednik podal vsebinsko in delno finančno poročilo o delu MK PZS v letu 2011 ter program dela MK PZS za leto 2012. V sklopu Zbora MO so predstavili prenovljena programa Ciciban planinec in Mladi planinec, ki sta odlično sprejeta med mladimi, družinami, mentorji planinskih skupin, vodniki PZS idr.

Pred začetkom Zbora MO je MK PZS skupaj z gosti pripravila okrogli mizi "Planinska orientacija" in "Mladinski svet Slovenije".

V spodnji fotogaleriji si lahko ogledate nekaj fotoutrinkov.

Zdenka Mihelič
https://mk.pzs.si/novice.php?pid=6417 16.04.2021