PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 5. oktober 2012 ob 00:00

Razpis za kandidiranje v organe Mladinske komisije PZS

Letošnje leto je za našo mladinsko komisijo leto volitev. Dosedanjemu upravnemu odboru in predsedniku Mladinske komisije PZS 17. novembra 2012 na Zboru mladinskih odsekov, ki bo na Igu, poteče mandat. Ker želimo, da mladinska komisija deluje dobro še naprej, vas vabimo da se pridružite kolektivu mladih.
Vabljeni, da se pridružite kolektivu mladih, ki se ukvarjajo:
  • z vzgojo in izobraževanjem (Mladinski voditelj, Seminar družabnosti, vodenje taborov ...);
  • s tekmovanjem Mladina in gore;
  • s programoma Ciciban planinec in Mladi planinec;
  • z mentorji planinskih skupin;
  • s planinskimi orientacijskimi tekmovanji in seminarji;
  • z mednarodnim sodelovanjem in sodelovanjem s sorodnimi organizacijami;
  • s sodelovanjem z mladinskimi odseki in pokrajinskimi odbori mladinskih odsekov;
  •  z založništvom, propagando, revijo Gremo pod objem gora in urejanjem internetne strani;
  • s skrbjo za Planinsko učno središče Bavšica ter
  • s pravnimi in organizacijskimi zadevami.

Svojo kandidaturo oddaš na spodaj priloženem evidenčnem listu in pošlješ na naslov:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
Mladinska komisija
p. p. 214 
SI-1001 Ljubljana
 
najkasneje do 25. oktobra 2012. 

Po prejemu pošte s tvojo kandidaturo, boš dobil potrditev prejema kandidature z uradnega spletnega naslova Mladinske komisije na svoj priloženi spletni naslov.

                                                                                  Predsednik MK PZS:
                                                                                  Rok Kovšca

\"DOC\" Evidenčni list za kandidiranje v organe MK PZS (87,50 KB)
https://mk.pzs.si/novice.php?pid=7419 16.04.2021