PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 9. maj 2014 ob 00:00

Novosti na področju varstva pred požarom v naravnem okolju

V veljavo je stopila nova uredba Vlade Republike Slovenije, v kateri se natančno opredeljuje, kaj se šteje za naravno okolje, kaj za kurjenje, ipd. Ob tej priliki objavljamo izvleček pomembnejših sprememb oz. členov, ki se kakorkoli dotikajo planinskih dejavnosti, predvsem planinskih taborjenj in podobnih dogodkov.
Po novi uredbi se za naravno okolje šteje:
  • gozd, kot ga določajo predpisi o gozdovih,
  • drugo gozdno zemljišče, kot ga določajo predpisi o gozdovih,
  • območje na prostem, razen vodnih površin, v oddaljenosti do 100 metrov od gozda ali drugega gozdnega zemljišča,
  • v obdobju, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, je v določenih občinah (med drugimi tudi občine Bovec, Kanal, Kobarid, Tolmin) naravno okolje tudi območje na prostem, razen vodnih površin, v oddaljenosti od 100 do 250 metrov od gozda ali drugega gozdnega zemljišča,
  • skupina gozdnega drevja, drevored, park in plantaža gozdnega drevja, kot jih določajo predpisi o gozdovih.

Splošni ukrepi pri kurjenju v naravnem okolju
Kurišče je potrebno urediti tako, da je obdano z negorljivim materialom in da je okolica kurišča (vsaj meter od zunanjega roba) očiščena vseh gorljivih snovi. Kurišče mora nadzorovati polnoletna oseba ves čas kurjenja, po končanem kurjenju pa ogenj popolnoma pogasiti (priporoča se pokritje z negorljivo snovjo, npr. z zemljo, s peskom ...). Če je povprečna hitrost vetra večja \"PDF\" od 20 km/ h (6 m/s) ali so sunki vetra močnejši od 40 km/h (11 m/s), se ne sme začeti kuriti oziroma se mora kurjenje takoj prenehati. To velja tudi za kurjenje kresov v naravnem okolju.

V naravnem okolju je prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar, pri kurjenju ali pri kurjenju kresov uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi in odstranjevati odpadke z uporabo ognja.

Velika (4. stopnja) ali zelo velika (5. stopnja) požarna ogroženost naravnega okolja
V času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja, ki ga lahko razglasi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) ali lokalna skupnost so prepovedi še strožje. Takrat je poleg že navedenih prepovedi prepovedano tudi kurjenje in kurjenje kresov. Prav tako je izven pozidanih površin prepovedano uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

Spremenjene so višine kazni, ki so usklajene z Zakonom o varstvu pred požarom in predpisi o gozdovih.

Vir: Povzeto po besedilu Sektorja Uprave RS za zaščito in reševanje za načrtovanje in preventivo >>>.

Matej Ogorevc

https://mk.pzs.si/novice.php?pid=9292 24.02.2021