Cenik

0. Državni zbor je 15. 2. 2018 sprejel Zakon o spoudbujanju razvoja turizma (ZSRT1) po katerem planinci nismo več upravičeni do oprostitve turistične takse. V občini Bovec znaša turistična in promocijska taksa: 2,00 €/nočitev (glede oprostitev plačila spodaj).

1. Prenočevanje in polni penzion za vsaj 20 oseb (pri skupinah pod 20 oseb je cena po dogovoru). Cene ŽE VSEBUJEJO DDV. Turistična taksa v cenah ni všteta.

Prenočevanje in polni penzion
do 2 nočitvi nad 2 nočitvi
planinska društva 25€/oseba/dan* 23€/oseba/dan*
vsi ostali 27,5€/oseba/dan* 25,5€/oseba/dan*

* nad 20 oseb ima najemnik na vsakih 10 udeležencev brezplačno prenočevanje in polni penzion za enega člana vodstva. Predšolski otroci imajo v spremstvu odraslega brezplačno bivanje (velja celo leto). Za otroke do 12. leta se prizna 10% popust.

2. Najem objekta brez oskrbe z možnostjo uporabe kuhinje (cene že vsebujejo DDV) :

Prenočevanje brez oskrbe
do 2 nočitvi nad 2 nočitvi
planinska društva 250€/objekt/dan 210€/objekt/dan
vsi ostali 285€/objekt/dan 250€/objekt/dan

Vse navedene cene VKLJUČUJEJO 9,5% DDV. Izven sezone (1. 10. – 15. 5.) se pri najemu nad dve nočitvi prizna 10 % popust. Turistična taksa v cenah ni všteta.

3. Izvensezonski najem objekta za Mladinske odseke.

Mladinski odseki so upravičeni do 35% popusta na polno ceno izven sezone (1. 10. do 15. 5.).

Pogoji:

  • brez oskrbe
  • vsaj dve nočitvi zapored
  • program, ki izkazuje, da gre za izvajanje planinske dejavnosti za mlade

_____________________________________________________________

Oprostitev plačila turistične takse velja za:
– otroci do sedmega leta starosti,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu.

Comments are closed.