Cenik

0. Državni zbor je 15. 2. 2018 sprejel Zakon o spoudbujanju razvoja turizma (ZSRT1) po katerem planinci nismo več upravičeni do oprostitve turistične takse. V občini Bovec znaša turistična in promocijska taksa: 2,00 €/nočitev (glede oprostitev plačila spodaj).

1. Najem objekta brez oskrbe z možnostjo uporabe kuhinje (cene že vsebujejo DDV) :

Prenočevanje brez oskrbe
do 2 nočitvi nad 2 nočitvi
planinska društva 275€/objekt/dan 240€/objekt/dan
vsi ostali 325€/objekt/dan 285€/objekt/dan

Vse navedene cene VKLJUČUJEJO 9,5% DDV. Turistična taksa v cenah ni všteta.

2. Izvensezonski najem objekta za Mladinske odseke Planinskih društev PZS.

Odseki so upravičeni do 35% popusta na polno ceno izven sezone (1. 10. do 15. 5.).

Pogoji:

  • brez oskrbe
  • vsaj dve nočitvi zapored
  • program, ki izkazuje, da gre za izvajanje planinske dejavnosti za mlade

_________________________________________________________________

3. Planinska društva, komisije in odbori PZS lahko izven sezone v prehodnem obdobju in ko v Planinskem učnem središču ni najemnikov za prenočevanje koristijo sobo (3 postelje) s kopalnico in zimsko sobo (6 postelj) v kateri so 3 pogradi. V sobi je en pograd in ena postelja. V kopalnici je stranišče, umivalnik in tuš. Za seboj je potrebno pospraviti.

Za najem se je mogoče dogovoriti/je potrjen šele 3 dni pred načrtovanim obiskom.

Cenik

Soba s kopalnico 36 evrov + turistična taksa / dan.

Soba s kopalnico in zimska soba 60 evrov + turistična taksa / dan.

_____________________________________________________________

Oprostitev plačila turistične takse velja za:
– otroci do sedmega leta starosti,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu.