Dnevniki

Kaj najdemo v novih dnevnikih?

Namesto dosednjih dveh dnevnikov imamo sedaj tri dnevnike, ki so hkrati ilustrirani priročniki za uvajanje v gorništvo – beremo z nogami. Z nalogami, napotki za raziskovanje in beleženjem osebnih vtisov spoznavamo pomen dobre priprave, ustrezne izvedbe in uživanja po turi. Različne naloge so prilagojene letnemu času izletov, starosti otrok oz. mladostnikov, ter že usvojenemu znanju in izkušnjam. Enakovredno so zastopane vsebine s področja varnosti v gorah, spoznavanja narave in odnosov med ljudmi.

Z uspešno rešenimi nalogami (ki zahtevajo bodisi znanje, obvladovanje podatkov ali spretnost opazovanja, raziskovanja in ustvarjanja) udeleženci nadgrajujejo in utrjujejo gorniško znanje. V programih lahko sodelujejo tudi ne člani planinskih društev, njim so še posebej namenjene vsebine glede ustrezne opreme, varnejšega gibanja in obnašanja v gorah (s temi vsebinami planinska organizacija izpolnjuje zaveze iz projekta kakovostne množičnosti).

Vsi dnevniki so lahko hkrati članska izkaznica planinskega društva, ki je včlanjeno v PZS, vsem pa je dodan še spominski del, kamor lahko zapisujemo vtise, dodatne izlete ali druge pomembne informacije.

Tri zgodbe združene v eno

Znak programa Ciciban planinec je Cici markacija, ki s svojo živostjo in neposrednostjo predstavlja prvi stik z gorami, vabi nas v naravo in je hkrati zanesljiva vodnica otrokom in njihovim staršem (družinsko gorništvo je v tej starostni skupini še posebej razširjeno). Markacija je eden temeljnih simbolov slovenskega gorništva, zato z njegovonnavezavo utrjujemo tudi tradicijo planinskega izročila.

Znak programa Mladi planinec sta gora in smreka, ki sta na simbolni in konkretni ravni neločljivi povezani. Območje, do koder uspeva smreka, je hkrati tudi območje do koder sega višinski in storilnostni napor mlajših osnovnošolskih otrok – markacija nas prihodi do gozdne meje. Mladostnikom, ki so primerno usposobljeni in izurjeni, pa se odpirajo gore v celoti – od vznožja prek vrha do vznožja (doma in po svetu). V njunih simpatičnih potezah lahko prepoznamo tudi fantovske in dekliške značilnosti, saj smo v gore povabljeni vsi. V njuni velikosti in odnosu med njima pa se skriva osnovno pravilo gorništva – prilagajanje najšibkejšemu in tovariška pomoč.

Znaka obeh programov sta likovno enostavna in omogočata, da jih otroci rišejo sami oz. jih lahko s prilagoditvami uporabimo na različne načine. Markacija, smreka in gora so prvine, ki tvorijo slovensko gorsko pokrajino. Velike tiskane črke preidejo v male, ko se markaciji pridružita smreka in gora. Starejšim osnovnošolcem so dostopne vse gore. Kot izrazno sredstvo pa je prehod opazen tako, da ilustracijo zamenja fotografija, gorništvo pa lahko postane način življenja.