Mnenja

Urban Golob, geograf, glasbenik,fotograf in alpinist

“S prenovljeno podobo in vsebino programov Ciciban planinec in Mladi planinec nas avtorji spet spomnijo, da hoja v gore ni samo telovadba v gorski naravi, ampak da gre za sproščeno druženje, opazovanje in spoznavanje, neprisiljeno nabiranje izkušenj ter znanja, končno tudi za zavedanje odgovornosti do sebe in in drugih.”

 

dr. Marjeta Kovač, profesorica športne vzgoje, predstojnica Oddelka za športno vzgojo na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani

“Prenovljena programa Ciciban planinec in Mladi planinec bosta z živahno podobo gotovo privabila številne najmlajše in jih uvedla v pohodništvo. Še bolj kot nova podoba pa je z didaktičnega vidika pohvalna nova vsebinska zasnova, ki na nevsiljiv način spodbuja otroka k opazovanju, spoznavanju in doživljanju narave.”

 

dr. Stojan Burnik, profesor športne vzgoje, alpinist, prodekan Fakultete za šport Univerze v Ljubljani

“Prenovljena programa Ciciban planinec in Mladi planinec, ki so jih pripravili na PZS nadaljujeta tradicijo vzgoje mladih planincev. Knjižice – dnevniki so zasnovani tako, da so otrokom prijazni, privlačni in po vsebini na nevsiljiv način vzgojni in izobraževalni. Prepričan sem, da se jih bodo otroci razveselili in z veseljem izpolnjevali.”

 

Viki Grošelj, profesor športne vzgoje, publicist in alpinist

“Prenovljena programa Ciciban planinec in Mladi planinec na igriv, poučen in zabaven način vabita najmlajše k raziskovanju gorskega sveta. Oba sta izvrstno vodilo in priročnik za prve korake v ta čudežni svet.”

 

dr. Franjo Krpač, prof. športne vzgoje, inštruktor planinske vzgoje, Oddelek za razredni pouk Pedagoške fakultete v Ljubljani

“Projekt je zelo uspešno nadaljevanje dosedanjih prizadevanj za motivacijo mladih k dejavnostim planinske organizacije in motivaciji za kompleksnejše, večstransko delovanje v procesu planinske vzgoje. Dnevniki so veliko pridobili na oblikovni in na vsebinski ravni. S tem pritegnejo sodelujoče mlade v vsa vzgojna področja: športno, naravoslovno, družboslovno, estetsko. Projekt mladim  sistematično daje temeljno doktrino planinske vzgoje in omogoča oblikovanje pripadnosti planinski organizaciji. Sodelujočim bo omogočil tudi prekrasen dokument o njihovih zgodnjih korakih v gibanju planinarjenja. Želeli bi, da projekte vzgojne institucije izkoristijo tako v zagotovljenem in dogovorjenem programu. Potrebna bodo izdatna prizadevanja pri odraslih, da bodo mlade pritegnili v ta dragocen projekt in s tem opravičili prizadevanja avtorjev. Projektu želim veliko več udeležencev kot jih je sodelovalo do sedaj. Avtorjem iskrena čestitka in vso priznanje.”

dr. Miha Marinšek, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

“Planinska zveza Slovenije je v letu 2011 posodobila akciji CICIBAN PLANINEC in MLADI PLANINEC. Obe akciji imata bogato tradicijo, kar se med drugim kaže v kvaliteti dnevnikov, ki so jih pripravili pri Mladinski komisiji. Cici dnevnik, Dnevnik 1 in Dnevnik 2 sledijo osnovnemu namenu obeh akcij, to je, predšolskim otrokom, otrokom in mladostnikom predstaviti celovitost planinstva. Dnevniki so pripravljeni razvojni stopnji otrok in mladostnikov primerno in privlačno. Izvirne naloge vzpodbujajo mlade planince k usvajanju planinskega znanja in spremljanju njihovih gibalnih sposobnosti. Posebno mesto zaseda doživljanje gor, kar daje obema akcijama dodatno vrednost. Dnevniki predstavljajo domiselno vzgojno-izobraževalno gradivo, ki bo pripomoglo k širitvi planinstva med otroci in mladino.”

 

Slivniški svizci, zmagovalci tekmovanja Mladina in gore 2011

“Dnevniki se nam zdijo pregledni in privlačni na pogled. Zelo zanimive so barve in animirane markacije. Všeč nam je način, kako z razdelitvijo dnevnika na tri starostno omejene dnevnike motivirajo cicibane in mlade planince k izpolnjevanju. Nam je kar malo žal, da smo prestari, da bi jih vse po vrsti izpolnili in postopoma z nalogami v njih pridobivali planinsko znanje.”

 

dr. Vesna Štemberger, doc. za področje didaktike športne vzgoje, Oddelek za razredni pouk Pedagoške fakultete v Ljubljani

“Planinstvo ima v slovenskem prostoru dolgoletno tradicijo, kar se odraža tudi v tem, da je akcija Mladi planinec  stara zavidanja vrednih 40 in več let, kar je pravzaprav svojevrsten fenomen v slovenskem prostoru. Ena od posebnosti Planinske zveze Slovenije je nedvomno tudi ta, da na organiziran način skrbi ne le za pridobivanje podmladka, pač pa tudi za vzgojo in izobraževanje otrok v duhu planinstva. Ob prizadevanju za vključevanje večjega števila otrok v svoje vrste, so se avtorji lotili tudi prenove knjižic, s pomočjo katerih se otrok uči, vzgaja in izkazuje svojo udeležbo na izletih in pohodih. Tako so nastale tri nove knjižice, in sicer Cici dnevnik, Dnevnik 1 (Mladi planinec, Mlada planinka) in Dnevnik 2 (Mladi planinec, Mlada planinka). Skupno vsem trem knjižicam je privlačna grafična podoba, ki že na prvi pogled pritegne uporabnika – otroka. V primeru knjižice Ciciban planinec se to odraža z enostavnimi risbami, ki vsebujejo malo elementov, z uporabo velikih tiskanih črk, manj zahtevnimi nalogami ter praznim prostorom, ki omogoča otroku ustvarjalnost. Knjižica spodbuja sodelovanje staršev pri izvedbi programa, hkrati pa tako otroke kot starše nagovarja h preživljanju prostega časa v naravi ne glede na letni čas. Logično nadaljevanje je knjižica Dnevnik 1 (Mladi planinec, Mlada planinka), ki je namenjen otrokom prve triade. Tudi v nadaljevanju programa se kaže tendenca h preživljanju prostega časa v naravi v vseh letnih časih. Knjižica ima močno vzgojno in izobraževalno komponento, pri čemer pa ne gre le za vzgojo otrok, pač pa posredno tudi njihovih staršev, kajti otroci, ki še ne znajo tekoče brati, knjižico izpolnjujejo skupaj s starši. Naloge so na višjem zahtevnostnem nivoju (ne le prepoznavanje, pač pa tudi dopolnjevanje, odgovarjanje na vprašanja), poleg risbe se otrok lahko odloča tudi za pisano besedo (odvisno od otrokovega bralno pisalnega znanja). Zadnja izmed knjižic, knjižica Dnevnik 2 (Mladi planinec, Mlada planinka) je nadgradnja obeh prejšnjih, v njej je vidna rdeča nit, ki se prične odvijati ob prvih korakih otroka v planinski in gorski svet. Naloge se stopnjujejo z vidika zahtevnosti kot tudi z vidika količine in so popolnoma prilagojene otrokom izbranega starostnega obdobja (9 – 14 let). Privlačna likovna podoba, otrokom prilagojene naloge, vključevanje staršev v začetno obdobje (nekje do 9. leta otrokove starosti), vzgoja, ki se kot rdeča nit kaže skozi vsa obdobja ter predvsem poudarjanje možnosti preživljanja prostega časa v naravi ne glede na letni čas, so zagotovilo, da bodo prenovljeni programi (in z njimi knjižice) dosegali svoj namen, to je več otrok in mladih vključenih v Planinsko zvezo, s tem pa več otrok in mladih, ki bodo svoj prosti čas aktivno preživljali hkrati pa bodo tnali ceniti lepote narave in naravo tudi varovati in ohranjati.”

 

dr. Silvo Kristan, profesor športne vzgoje, univerzitetni profesor na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani v pokoju

Vse tri dnevnike sem pregledal in bil navdušen. Dejavnost, vključno z akcijo, podpiram 200 odstotno. Ni dobro, če je to zgolj akcija (vrtiček) Planinske zveze. Morala bi biti splošna slovenska vzgojno-izobraževalna dejavnost, ne glede na en ali drugi ceh.

 

Prof. dr. Mateja Videmšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Katedra za predšolsko športno vzgojo

“Posodobitev športnih programov Ciciban planinec in Mladi planinec nedvomno pomeni posodobitev celovitega planinskega usposabljanja otrok in mladostnikov. S programoma udeleženci pridobijo uporabno planinsko znanje, veščine in izkušnje, ki omogočajo celovito doživljanje planinstva, varno in doživeto gibanje v gorah, odgovornost do ljudi in narave itd. Znanje za varno in doživeto obiskovanje gora namreč ni mogoče pridobiti z enkratno udeležbo na izletu ali taboru, temveč z načrtnim in sistematičnim izvajanjem različnih dejavnosti v naravi. V okviru programov Ciciban Planinec in Mladi planinec so otroci čez celo leto redno športno aktivni. Sistematično razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti, spoznavajo procese in pojave v naravi ter tako usvajajo najrazličnejša znanja tudi z drugih predmetnih področij. Delovni zvezki, ki so prilagojeni razvojni stopnji otrok ter imajo privlačno likovno podobo, otroke in mladostnike še posebej motivirajo ter jih nevsiljivo navdušijo za izlete, pohode, planinska orientacijska tekmovanja itd. Glede na to da sta Ciciban Planinec in Mladi planinec kakovostno in vsebinsko bogato zasnovana, menim, da se bo v programa vključilo kar največ otrok in mladostnikov tako v okviru organiziranih oblik (planinska skupina v mladinskem odseku, vrtcu ali šoli) kot tudi v okviru neformalnih oblik planinskega delovanja (družinsko planinstvo).”