Domov

Akciji Mladi planinec in Ciciban planinec je Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije uvedla leta 1969 oz. 1975 z namenom, da bi mlade planince usmerjala k zdravemu življenju v naravi, jih seznanila z osnovami planinske dejavnosti ter varnostnimi ukrepi v gorah, ob tem pa razvijala vrline kot so tovarištvo, poštenost, plemenitost, delavnost, vztrajnost in vedoželjnost. Akciji od same uvedbe nista bili deležni večjih vsebinskih sprememb, ki bi se prilagodile napredku v delovanju naše organizacije in novim načinom dela z mladimi. V preteklih letih je bilo tako moč zaznati padec v številu podeljenih znakov. Manjši interes pri udeležencih in izvajalcih akcije je posledično vplival tudi na širši problem Planinske zveze Slovenije – upadanje mladih članov. S projektom prenove obeh akcij želi Mladinska komisija spodbujati organizirane oblike gorništva ter vse mlade obiskovalce gora bolj kvalitetno usposabljati za dosego končnega cilja – samostojnega varnejšega gibanja v gorah. Ob vsebinski prenovi akcij je bil cilj projekta grafična posodobitev dnevnikov, tako da bi bili ti bolj prilagojeni mladim in izrazno bližje ciljnim starostnim skupinam.

Proces prenove je bil dolgotrajen in zelo širok. Nova generacija mladih je o nekoč že začetih idejah prvič spregovorila v krogu svojega zbora, novembra 2008. Sledil je dvoletni dialog o načinu in vsebini prenove. Rezultat dela različnih skupin, v katerih so se zvrstili člani komisije Nuša Vanič, Primož Trop, Alenka Zorko, Majda Markovič, Andrej Rožič, Manca Čujež, Urška Kocbek, ter zunanja sodelavca Borut in Mateja Peršolja, je bil sprejem prenovljenega pravilnika obeh programov in strokovnih podlag za realizacijo projekta jeseni 2010. Stari dnevniki so dobili novo podobo in vsebino minulo poletje. Zanjo so poskrbeli oblikovalci mladega kolektiva Grupe Ee v sestavi Damjan Ilić, Ivian Kan Mujezinović in Mina Žabnikar pod uredniško taktirko Boruta Peršolje in Vesne Lenart. Z izborom besedil in nalog sta vodilo prenove – uporabno, poučno, lepo in zabavno – udejanila Borut in Mateja Peršolja. Vsem omenjenim gre zahvala za neprecenljiv doprinos v zakladnico mladinskega planinstva. Zahvala gre tudi planinskim društvom, posameznikom in organizacijam, ki so v letu 2008 s svojimi donacijami omogočili izdelavo novega prapora Planinske zveze Slovenije. Projekt prenove je bil delno sofinanciran s presežkom sredstev, ki jih je tedanje vodstvo organizacije namenilo Mladinski komisiji za izredne projekte na področju dela z mladimi.

Izid dnevnikov je velik dogodek in zgodovinska prelomnica za Mladinsko komisijo in Planinsko zvezo Slovenije. Več kot desetletje stara zgodba je z njim končana, pred vrati pa je nov izziv – kako idejo prenovljenih programov popularizirati in s tem obogatiti našo skupno dejavnost na področju planinstva.

Rok Kovšca, predsednik Mladinske komisije PZS