Gradiva

Projekta prenove smo se lotili tako, da nam omogoča hiter odziv na podlagi mnenj uporabnikov in dolgoročen razvoj vsebin, znakov in predstavitvenega gradiva. Prva naklada omogoča sprotno spremljanje uvedbe,  porabnosti in življenje dnevnikov med uporabniki. Morebitne spremembe, popravke in dopolnitve bomo lahko vključili hitro, zato vas vabimo, da oddate svoje mnenje, komentarje in predloge za izboljšanje obeh programov. Predloge lahko posredujete na elektronski naslov mladinska.komisija@pzs.si z naslovom “Prenovljena programa CP in MP”.

Podporno okolje za razvoj obeh programov bo šlo v smeri priprave elektronskih gradiv in poučnih računalniških igric za otroke ter v razvoj multimedijskega portala, na katerem bodo udeleženci objavljali fotografije, zapise, filme. Poskrbeli bomo tudi za izdajo delovnih listov in pobarvank. Veliko presenečenj pa nas čaka tudi pri izvedbi promocijskega gradiva … Če ste med večletnim izvajanjem akcije oblikovali gradiva, ki bi jih bili pripravljeni prispevati v razvoj obeh programov, ste k temu vljudno povabljeni.

Oba programa bomo razvojno spremljali tudi preko oddanih poročil, konstruktivnih predlogov udeležencev in izvajalcev programa. Pri nadaljnjem razvoju bo sodelovala skupina strokovnjakov, mentorjev in vodnikov, ki bodo promotorji programa. Če vas to delo zanima,  vas vabimo, da nam vaš interes sporočite.

Vsa gradiva objavljena na tej spletni strani so za nekomercialno rabo na voljo brez omejitve, prosimo le za navedbo vira.

Mladinska priloga, september 2011

Logotipi Ciciban planinecMladi planinec

Naslovnice dnevnikov Ciciban planinecMladi planinec 1, Mladi planinec 2

Plakati Ciciban planinec, Mladi planinec

Zloženki Ciciban planinecMladi planinec

Ostalo Diploma, Dopisni listŽigi

CP

Splošno Cici znak, pobarvanka (PDF 109 KB); Štirje letni časi, pobarvanka (PDF 113 KB)

Oprema Nahrbtnik, pobarvanka (PDF 108 KB); Brr! Kje je kapa? (PDF 107 KB)

Rastline v gorah Clusijev svišč in čebela, pobarvanka (PDF 109 KB); Poišči roži, izpolnjevanka (PDF 109 KB)

Gorska pokrajina Gore od vznožja do vrha, učni list (PDF 837 KB)

Planinske poti Sledi markacijam do planinske koče, izpolnjevanka (PDF 165 KB)

MP1

Splošno Planina, pobarvanka (PDF 149 KB)

Gibanje Hoja v ključih, učni list (PDF 754 KB)

Oprema Nahrbtnik, pobarvanka (PDF 136 KB)

Priprava na turo Priprava na pot v 3 korakih, učni list (PDF 1,2 MB)

Živali v gorah Gorske živali, povezovanka (PDF 623 KB)

Rastline v gorah Dopolni rastline, učni list (PDF 570 KB); Zoisova zvončica, poveži številke (PDF 133 KB); Clusijev svišč, pobarvanka (PDF 131 KB)

MP2

Splošno Gorništvo, križanka (PDF 692 KB)

Varnost v gorah Če se v naravi izgubimo, učni list (PDF 507 KB)

Oprema Gojzarji, učni list (PDF 606 KB); Alpinizem in plezanje, rebus, sestavljanka (PDF 634 KB)