petek, 27. november 2020
POIŠČI
Prenovljeni programi
Revija Gremo pod objem gora

ARHIV NOVIC  

četrtek, 3. maj 2012 ob 00:00, ogledov: 5634

Razpis Mladinske komisije PZS 2012

Objavil(a): Zdenka Mihelič
Objavljamo Javni razpis Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije - razpisno področje: planinska taborjenja, vrednost razpisa: 10.200 €. Rok prijav: 31. maj 2012. Vabljeni!
Upravni odbor MK PZS na podlagi sklepa 12. korespondenčne seje UO MK PZS, dne 25. 4. 2012, objavlja

J A V N I   R A Z P I S

za izbor izvajalcev za sredstva v letu 2012 iz programa »Osnovni in dodatni programi planinske dejavnosti mladih«, odobrena s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS (FŠO), za znak_fso-osnovniplaninska taborjenja v skupni višini 10.200,00 €.

I. Razpisno področje: Planinska taborjenja
Na razpisno področje se lahko prijavijo planinska društva z mladinskimi odseki, ki so člani ali pridruženi člani Mladinske komisije PZS (v nadaljevanju MK PZS) in so oziroma bodo v času med 01. 01. 2012 in 30. 09. 2012 izvedli planinsko taborjenje, pri čemer program zadošča minimalnim merilom, opredeljenim v merilih za ocenjevanje in vrednotenje programov, ki so priloga razpisa. Sofinancira se do 50 % vrednosti programa. Odobrena sredstva bodo izplačana na transakcijski račun prijavitelja do 31. 12. 2012.

II. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora biti izdelana na predpisanem OBRAZCU ZA PRIJAVO NA RAZPIS MK PZS 2012, ki je priloga tega razpisa.

Prijavitelji morajo do 31. maja 2012 s priporočeno pošto poslati prijave na naslov: Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana
oziroma jih do 31. maja 2012 do 14. ure osebno vročiti v tajništvu na sedežu PZS, Dvorakova 9, Ljubljana.
Za prijavo, poslano s priporočeno pošto, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošti zadnji dan roka.

Prijave morajo biti poslane oziroma vročene v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis«. Na zadnjo stran ovojnice, v kateri je vloga, pa je potrebno navesti polni naslov prijavitelja programa.
V kolikor želi prijavitelj na razpis prijaviti več programov, morajo biti le-ti v ločenih ovojnicah.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo zavržene ter ne bodo predmet nadaljnje obravnave.

Prijava na razpis mora vsebovati:
a) izpolnjen prijavni obrazec;
b) tri (3) izpolnjene izvode pogodbe o sofinanciranju planinskega taborjenja, z izpolnjenimi podatki društva.

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako: »NE ODPIRAJ - dopolnitev prijave na javni razpis

Dopolnjevanje vlog po izteku razpisnega roka ne bo več mogoče.

V primeru spremembe datuma in lokacije izvedbe programa po oddaji prijave mora prijavitelj pred izvedbo programa spremembo sporočiti na naslov MK PZS.

Mladinska komisija PZS

Več:

DOC RAZPISNA dokumentacija in PRIJAVNI OBRAZCI (935,50 KB)

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2020

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije
Mladinski svet Slovenije

NAPAKA: ne najdem RSS datoteke...
Urad Republike Slovenije za mladino