sreda, 21. marec 2018
POIŠČI
Prenovljeni programi
Revija Gremo pod objem gora

 

Mentorji planinskih skupin

Usposabljanje za mentorja planinske skupine je oblika strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev s področja planinstva. Njegov namen je pridobitev strokovne usposobljenosti za vodenje planinskih skupin v planinskih društvih, vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, na fakultetah in v drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Cilj usposabljanja je udeležence seznaniti z različnimi oblikami in vsebinami organizirane planinske dejavnosti in postopki njihovega varnega vodenja. Njihova prednostna naloga je organiziranje in spodbujanje celoletne planinske dejavnosti za posamezne starostne skupine, priprava, izvedba in analiza letnega programa. Kandidati, ki želijo pristopiti k usposabljanju, morajo imeti doseženo šesto ali sedmo stopnjo izobrazbe katere koli usmeritve s pedagoško smerjo. Obvezna je tudi dveletna predhodna aktivnost v planinstvu in članstvo v PZS. K usposabljanju lahko pristopijo tudi študenti višjega letnika oz. absolventi, ki pa morajo namesto izpolnjevanja pogoja dveletne predhodne aktivnosti v planinstvu v času usposabljanja opraviti šestmesečno pedagoško prakso v planinskem društvu, ki je član PZS. Ob koncu usposabljanja je potrebna tudi oddaja seminarske naloge.

Udeleženci, ki uspešno opravijo vse izpitne obveznosti, prejmejo strokovni naziv mentor planinske skupine in so vpisani v register, ki ga vodi Planinska zveza Slovenije. Licenca za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva velja eno leto oz. do oddaje poročila o delu v prihodnjem letu. Mentor planinske skupine mora vsako leto podaljševati licenco. Pogoj za podaljšanje je do 15. julija oddan izpolnjen obrazec za registracijo in podrobno pisno poročilo o delu v preteklem šolskem letu. Pisno poročilo mora vsebovati poročilo o izvedenem programu planinske skupine in oblikah planinske dejavnosti (lahko gre za kopijo poročila o delu v preteklem letu, ki ga mentor planinske skupine odda ravnatelju šole, če je razviden prispevek mentorja k izvedenim aktivnostim). Pogoj za obnovitev licence je enkrat na tri leta aktivna udeležba na katerem koli seminarju licenčnega usposabljanja ali njegovem izpopolnjevanju, ki ga je potrdil pristojni organ PZS (npr. vodnik PZS, mentor planinskih skupin, vaditelj orientacije PZS itd.) ali pristojni organ MK PZS (seminar družabnost v gorah, posvet vodij planinskih taborov in seminar orientacije).

Mentor planinske skupine lahko v okviru planinske skupine, ki deluje pod okriljem mladinskega odseka, planinskega društva ali zavoda, samostojno izvaja različne oblike planinske dejavnosti (sprehodi, izleti, pohodi, tabori …) na območjih, ki jih dobro pozna. Praviloma naj bi bila to območja v okolici njegovega kraja bivanja ali dela. Hkrati te oblike planinskih dejavnosti naj ne bi zahtevale obvladovanja dodatnih tehničnih ali orientacijskih znanj (glej priporočila KUP).

PDF Knjižica akcij MK PZS 2017

PDF Priporočila KUP mentorjem planinskih skupin
PDF Program usposabljanja MPS

DOC Obrazec za registracijo
DOC Prijavnica na seminar
DOC Prijavnica na izpopolnjevanje
DOC Zdravniško potrdilo
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2018
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.
Planinska zveza Slovenije
Mladinski svet Slovenije

NAPAKA: ne najdem RSS datoteke...
Urad Republike Slovenije za mladino