sobota, 16. februar 2019
POIŠČI
Prenovljeni programi
Revija Gremo pod objem gora

 

Osebna izkaznica Mladinske komisije

Zelo zgodaj so se starejšim na njihovih poteh v gore pridružili tudi mladi. S svojim razumevanjem narave, pogumom in odločnostjo so razgibali življenje v gorah. Z izobraževanjem mladih so se ukvarjali že skalaši (Turistovski klub Skala je bil ustanovljen leta 1921). S plezanjem, turno smuko in doživljanjem gora s peresom in fotoaparatom so tedaj odprli novo poglavje v planinski zgodbi. Po drugi svetovni vojni se je začelo novo razumevanje vloge mladih: planinska organizacija je spoznala, kako pomembno je vključevanje otrok, mladostnikov in mladih v svoje vrste. Ker so med člani planinskih društev delovali tudi številni učitelji, so se naslonili na njihovo znanje in izkušnje. Začelo se je obdobje načrtnega pedagoškega dela z mladimi. Leta 1956 je Planinska zveza Slovenije ustanovila Mladinsko komisijo in ji naložila skrb za vzgojo in izobraževanje mladih. Skupaj z mladinskimi odseki, ki delujejo v okviru planinskih društev, z različnimi akcijami skrbi za popularizacijo in kakovost planinstva, spodbuja mladinsko organiziranost in mladinsko delo ter usposablja strokovne kadre, ki delajo z mladimi. V Planinski zvezi Slovenije ima pomemben položaj in zagotovljeno avtonomno delovanje. 
Organizacijska shema komisije je zelo členjena. Najvišji organ je zbor mladinskih odsekov, ki zaseda enkrat letno. V času med dvema zboroma je izvršilni organ izvršni odbor komisije, ki ga poleg načelnika in namestnikov oblikuje še med osem in enajst voljenih članov. Strokovni odbor za delo z mladimi (SODM) pokriva organizirano pedagoško delo s planinskimi skupinami v vrtcih, osnovnih šolah in mladinskih odsekih. Strokovni odbor za delo mladih (SODM) je od ustanovitve dalje eden temeljnih odborov komisije, iz katerega se je razvilo prostovoljno vodništvo in kasneje samostojna Vodniška komisija. Danes odbor skrbi za podporo dela mladih, usposabljanja mladinskih voditeljev in mladih ter za nekatere neformalne programe. Strokovni odbor za orientacijo (SOO) ureja delovanje osmih področnih lig in usposablja strokovne kadre za potrebe planinske orientacije.

Komisija prek programskega sveta Planinsko učno središče Bavšica (PS PUS Bavšica) upravlja tudi s Planinskim učnim središčem Bavšica. 
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2019
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.
Planinska zveza Slovenije
Mladinski svet Slovenije

NAPAKA: ne najdem RSS datoteke...
Urad Republike Slovenije za mladino