ponedeljek, 15. julij 2024
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

 

Osebna izkaznica Mladinske komisije

Zelo zgodaj so se starejšim na njihovih poteh v gore pridružili tudi mladi. S svojim razumevanjem narave, pogumom in odločnostjo so razgibali življenje v gorah. Z izobraževanjem mladih so se ukvarjali že skalaši (Turistovski klub Skala je bil ustanovljen leta 1921). S plezanjem, turno smuko in doživljanjem gora s peresom in fotoaparatom so tedaj odprli novo poglavje v planinski zgodbi. Po drugi svetovni vojni se je začelo novo razumevanje vloge mladih: planinska organizacija je spoznala, kako pomembno je vključevanje otrok, mladostnikov in mladih v svoje vrste. Ker so med člani planinskih društev delovali tudi številni učitelji, so se naslonili na njihovo znanje in izkušnje. Začelo se je obdobje načrtnega pedagoškega dela z mladimi. Aprila leta 1956 je Planinska zveza Slovenije na Šmarjetni gori ustanovila Mladinsko komisijo (MK) in ji naložila skrb za vzgojo in izobraževanje mladih.

Takoj po ustanovitvi leta 1956 je Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije (MK PZS) začela izobraževati mladinske vodnike, ki so skrbeli za planinski podmladek v društvih, že leta 1963 pa so začeli v mladinskih odsekih planinskih društev izvajati prve planinske šole, izobraževanja mladih za varnejšo hojo v gorah, ki so se obdržala vse do danes. Da bi mlade planince usmerjali k zdravemu življenju v naravi, jih seznanili z osnovami planinske dejavnosti in varnostjo v gorah, ob tem pa razvijali vrline, kot so tovarištvo, vztrajnost in vedoželjnost, sta leta 1969 oz. 1975 zaživeli akciji Mladi planinec in Ciciban planinec. Oba programa še spodbujata organizirano obliko planinstva in vse mlade obiskovalce gora usposabljata za samostojnejše varnejše gibanje v gorah.

Mladinska komisija je že konec šestdesetih ustanovila Odbor za vzgojo in izobraževanje, v letih od 1971 do 1973 pa vpeljala seminar za mentorje planinskih skupin, ki so danes ključne osebe za poučevanje planinskih vsebin in desna roka vodnikov na izletih in taborih. Izobraževalna dejavnost pod okriljem MK je v osemdesetih našla dom v Bavšici, kjer je bil postavljen vzgojno-izobraževalni center, leta 1999 pa zgrajeno Planinsko učno središče Bavšica (PUS Bavšica), še danes žarišče mladinskega - in tudi drugega planinskega - usposabljanja. Z njim upravlja Programski svet (PS) PUS Bavšica. Med usposabljanji MK PZS velja omeniti še seminarje družabnosti, zimsko planinsko šolo, usposabljanje za mentorje in tečaj orientacije.

Za kakovostno delo z mladimi planinci Mladinska komisija od leta 1993 podeljuje priznanje mladina in gore, svoje najvišje priznanje za dosežke na področju vzgoje in izobraževanja planinske mladine. Obvestila MK PZS, ki so v tiskani obliki v le eni številki prišla na svetlo leta 1997, so se razvila v Mladinsko prilogo obvestil PZS, ki jih je v letih 2011 do 2013 nasledila revija Gremo pod objem gora, leta 2015 je izšel delovni zvezek o gorah Planinski zabavnik, pesmi z zgoščenke Greva pod objem gora so nepogrešljive spremljevalke mladinskega planinstva od leta 2010, pesmarica Gorniška pa že več kot dve desetletji. 

Za popestritev dela z mladimi je Mladinska komisija skupaj s PD Domžale leta 1989 organizirala tekmovanje Mladina in gore, najbolj uveljavljeno tekmovanje za mlade iz znanj, veščin in izkušenj s planinstva pri nas. Leta 2016 je premiero doživela tudi tekmovalna preizkušnja za srednješolce. V drugi polovici devetdesetih je MK obudila planinska orientacijska tekmovanja, ki so se še posebej dobro ukoreninila na Štajerskem. Tako je leta 1998 na Menini planini potekalo prvo Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT). (povzeto po zapisu Mance Čujež ob 60-letnici MK)

Organizacijska shema komisije je zelo členjena. Najvišji organ je zbor mladinskih odsekov, ki zaseda enkrat letno. V času med dvema zboroma je izvršilni organ izvršni odbor komisije, ki ga poleg načelnika in namestnikov oblikuje še med osem in enajst voljenih članov. V okviru komisije delujejo tudi trije strokovni odbori. Strokovni odbor za delo z mladimi pokriva organizirano pedagoško delo s planinskimi skupinami v vrtcih, osnovnih šolah in mladinskih odsekih. Strokovni odbor za delo mladih je od ustanovitve dalje eden temeljnih odborov komisije, iz katerega se je razvilo prostovoljno vodništvo in kasneje samostojna Vodniška komisija. Danes odbor skrbi za podporo dela mladih, usposabljanja mladinskih voditeljev in mladih ter za nekatere neformalne programe. Odbor za orientacijo ureja delovanje področnih lig in usposablja strokovne kadre za potrebe planinske orientacije. MK pa ne deluje le pod okriljem PZS, temveč se povezuje tudi z drugimi mladinskimi organizacijami.

Mladinska komisija tako kupaj z mladinskimi odseki, ki delujejo v okviru planinskih društev, z različnimi akcijami skrbi za popularizacijo in kakovost planinstva, spodbuja mladinsko organiziranost in mladinsko delo ter usposablja strokovne kadre, ki delajo z mladimi. V Planinski zvezi Slovenije ima pomemben položaj in zagotovljeno avtonomno delovanje. 
PDF Ob 60-letnici mladinske komisije

Člani izvršnega odbora:
 •     Ana Skledar, (PD Poljčane), načelnica
 •     Tim Peternel (PD Dovje-Mojstrana), namestnik načelnice
 •     Brin Tomc (PD Onger Trzin), namestnik načelnice
 •     Blažka Korun (PD Dobrovlje Braslovče), namestnica načelnice
 •     Klara Kavčič (PD Idrija)
 •     Tanja Žgajnar (PD Kobarid)
 •     Julija Kralj (SPDT)
 •     Neža Kočevar (PD Tržič)
 •     Katarina Huč (PD Ljubljana - Matica)
 •     Gregor Mansutti (PD Slivnica pri Celju)
 •     Matevž Eržen (PD Ljubljana  - Matica)
 •     Tomaž Skok (PD Nova Gorica)

Člani strokovnega odbora za orientacijo:
 •     Blaž Čerenak (PD Zabukovica), vodja
 •     Tina Arh (PD Zagorje ob Savi)
 •     Matjaž Žohar (PD Žalec)
 •     Matej Trobec (PD Sežana)
 •     Nejc Bobovnik (PD Fram)
 •     Julija Trobina (PD Polzela)
 •     Barbara Višnar (PD Vitanje)
 •     Živa Nikšič (PD Borovnica)
 •     Nejc Belec (PD Poljčane)

Člani strokovnega odbora za delo mladih:
 •     Tim Ravnik (PD Vrhnika), vodja
 •     Zala Serženta Seljak (PD Idrija)
 •     Matic Klopčič (PD Ljubljana  - Matica)
 •     Sara Klopčič (PD Ljubljana  - Matica)
 •     Matjaž Kavčič (PD Litija)
 •     Katja Štucin (PD Ljubljana - Matica)

Člani strokovnega odbora za delo z mladimi:
 •    Judita Mihev (PD Nazarje), vodja
 •    Brigita Čeh (PD Ljutomer)
 •    Katja Mlakar (PD Kamnik)
 •    Urška Petek (PD Kamnik)
 •    Nace Breitenberger (PD Idrija)

Člani Programskega sveta PUS Bavšica:
 •     Žiga Čede, PD Dramlje, vodja
 •     Roman Ponebšek, PD Litija, predstavnik VK PZS
 •     Matevž Eržen, predstavnik MK PZS
 •     Marjeta Albinini, predstavnica Triglavskega narodnega parka
 •     Jure Črnič, predstavnik Občine Bovec
 •     Ana Skledar, načelnica MK PZS
 •     Jure Brečko, gospodar PUS Bavšica


Kot že rečeno, je bila Mladinska komisija ustanovljena leta 1956. Od takrat pa do danes se je zvrstilo 33 menjav načelnikov in načelnic MK PZS ali, kot so jih včasih imenovali, predsednikov MK PZS. Skupaj z vlogo načelnika oseba prevzame veliko odgovornost. V vseh teh letih so bili to:

1. Mara Švent: 1956–1958

2. Milan Kristan (+ 1993): 1958–1960

3. Tomaž Banovec: 1961–1964

4. Peter Soklič: 1965–1967

5. Mirt Svetlič: 1967–1969

6. Gregor Rupnik: 1969–1971

7. Miha Marenče: 28. 3. 1971–1973

8. Franjo Krpač: 1973–1975

9. Andrej Brvar: 1975–1977

10. Bojan Žlender: 1977–1979

11. Andrej Brvar: 1979–maj 1981

12. Zora Ščavničar: 21. 4. 1981–1983

13. Janko Ferlinc: 12. 4. 1983–15. 11. 1984

14. Miro Vrhovec: 15. 11. 1984–25. 3. 1985

15. Bojan Brvar (+ 1992): 15. 4. 1985–4. 5. 1987

16. Marija Fabčič: 4. 5. 1987–6. 11. 1989

17. Dragan Miklavčič: 6. 11. 1989–1991

18. Borut Peršolja (PD Domžale): 1991–1994

19. Katja Godec (PD IMP), Roman Ponebšek (PD Litija): v. d. načelnice od 23. 4. 1994 do januarja 1995

20. Vladimir Bensa (PD Nova Gorica): maj–oktober 1995

21. Roman Ponebšek (PD Litija): 1995–23. 11. 1996

22. Bojan Rotovnik (PD Šoštanj): 1996–1998

23. Matjaž Hafner (PD Škofja Loka): 1998–2000

24. Peter Šilak (PD Ptuj): 2000–2002

25. začasno kolektivno vodstvo MK PZS: Peter Šilak (PD Ptuj), Mojca Novak (PD Velenje), Matjaž Hafner (PD Škofja Loka), Mitja Gleščič (PD Nova Gorica) in Zdenka Mihelič (PD Ribnica): 23. 11. 2002–5. 4. 2003

26. Jure Cencelj (PD Žalec): 5. 4. 2003–20. 11. 2004

27. Maja Mohar (PD Litija): 20. 11. 2004–19. 11. 2005

28. v. d. predsednika MK PZS: Iztok Rojc (PD Dravograd), 19. 11. 2005 – 18. 11. 2006

29. Vanja Kovač (PD Ajdovščina): 18. 11. 2006 - 15. 11. 2008

30. Uroš Kuzman (PD Velenje): 15. 11. 2008 – 13. 11. 2010

31. Rok Kovšca (PD Krka Novo mesto): 13. 11. 2010 – 17. 11. 2012

32. Matej Ogorevc (PD Domžale): 17. 11. 2012 – 15. 11. 2014

33. Barbara Bajcer (PD Velenje): 15. 11. 2014 – 17. 11. 2018

34. Ana Suhadolnik (PD Borovnica): 17. 11. 2018 -12. 11. 2022

35. Ana Skledar (PD Poljčane): 12. 11. 2022

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.
Planinska zveza Slovenije
Urad Republike Slovenije za mladino