petek, 5. marec 2021
POIŠČI
Prenovljeni programi
Revija Gremo pod objem gora

ARHIV NOVIC  

ponedeljek, 13. maj 2013 ob 00:00, ogledov: 4244

Razpis Mladinske komisije PZS 2013

Objavil(a): Zdenka Mihelič
Upravni odbor MK PZS na podlagi sklepa 2. seje UO MK PZS, dne 8. 5. 2013, objavlja JAVNI RAZPIS za izbor izvajalcev za sredstva v letu 2013 iz programa »Osnovni in dodatni programi planinske dejavnosti mladih«, odobrena s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS (FŠO), za planinska taborjenja v skupni višini 11.000,00 €.
Upravni odbor MK PZS na podlagi sklepa 2. seje UO MK PZS, dne 8. 5. 2013, objavlja

JAVNI RAZPIS

za izbor izvajalcev za sredstva v letu 2013 iz programa »Osnovni in dodatni programi planinske dejavnosti mladih«, odobrena s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS (FŠO), za planinska taborjenja v skupni višini 11.000,00 €.

I.  Razpisno področje: Planinska taborjenja

Na razpisno področje se lahko prijavijo planinska društva z mladinskimi odseki, ki so člani ali pridruženi člani Mladinske komisije PZS (v nadaljevanju MK PZS) in so oziroma bodo v času med 1. 1. 2013 in 30. 9. 2013 izvedli planinsko taborjenje, pri čemer program zadošča minimalnim merilom, opredeljenim v merilih za ocenjevanje in vrednotenje programov, ki so priloga razpisa. Sofinancira se do 50 % vrednosti programa. Odobrena sredstva bodo izplačana na transakcijski račun prijavitelja do 31. 12. 2013.          

II. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora biti izdelana na predpisanem OBRAZCU ZA PRIJAVO NA RAZPIS MK PZS 2013, ki je priloga tega razpisa.

Prijavitelji morajo do 31. maja 2013 s priporočeno pošto poslati prijave na naslov: Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana
oziroma jih do 7. junija 2013 do 13. ure osebno vročiti v tajništvu na sedežu PZS, Dvorakova 9, Ljubljana.
Za prijavo, poslano s priporočeno pošto, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošti zadnji dan roka.

Prijave morajo biti poslane oziroma vročene v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis«. Na zadnjo stran ovojnice, v kateri je vloga, pa je potrebno navesti polni naslov prijavitelja programa.
V kolikor želi prijavitelj na razpis prijaviti več programov, morajo biti le-ti v ločenih ovojnicah.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo zavržene ter ne bodo predmet nadaljnje obravnave.

Prijava na razpis mora vsebovati:
a)   izpolnjen prijavni obrazec;
b)   tri (3) izpolnjene izvode pogodbe o sofinanciranju planinskega taborjenja, z izpolnjenimi podatki društva.

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako: »NE ODPIRAJ - dopolnitev prijave na javni razpis.«

Dopolnjevanje vlog po izteku razpisnega roka ne bo več mogoče.

V primeru spremembe datuma in lokacije izvedbe programa po oddaji prijave mora prijavitelj pred izvedbo programa spremembo sporočiti na naslov MK PZS.

Mladinska komisija PZS

Več - celotna razpisna dokumentacija ter obrazca za prijavo in poročilo
DOC dokument v wordu (888 KB),
PDF dokument v pdf (601,73 KB).

FSO_podpira_izvedbo_programa
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2021

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije
Mladinski svet Slovenije

NAPAKA: ne najdem RSS datoteke...
Urad Republike Slovenije za mladino